Download


Uploader
(.exe  557kB)
Vorlage
(.bas 1kB)
Vorlage LCD mit KS007
(.bas 2kB)
Vorlage LCD mit HD44780
(.bas 2kB)
Vorlage RTC mit PCF8583
(.bas 3kB)
Vorlage Thermometer mit LM75
(.bas 2kB)

Vorlage Taster
(.bas 2kB)
Vorage Zähler mit Interupt
(.bas 3kB)
Vorlage Lauflicht mit Interupt
(.bas 2kB)
Lötanleitung(.pdf 930kB)
USB Treiber (Eigentum der Firma Prolific )(.exe 3,2MB)